ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٤٦. خیالی ترک ایدوب آلکدم بو تأریخی حقیقتدن
خیالی ترک ایدوب آلکدم بو تأریخی حقیقتدن
بهشته سلسبیلە کوثره طوبایه بنزرسک
شێعری تورکی

پەراوێز edit