ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
٣٤. کووپە هەیئەت، ڕوو قەرە، سینەک سفەت، دینار پەرست
کووپە هەیئەت، ڕوو قەرە، سینەک سفەت، دینار پەرست
ئەسکەمل مل، مەشرەب ئۆغلان، کاری پاپازی دەکا

پەراوێز edit