ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
شێخ ڕەزا دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
١٥. لە سەگم پرسی: عەجەبا قەومتە حوسنی پاشا؟
لە سەگم پرسی: عەجەبا قەومتە حوسنی پاشا؟
تووڕە بوو کلکی لەقان و وتی: حاشا حاشا!
ڕاستی گەرچی سەگیشم بە خودا خۆم دەکوژم
ناوی من بێنی لەگەڵ ئیسمی خەبیسی پاشا!

پەراوێز edit