ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٣. ئیمڕۆ ڕام کەفتەن من وەی کرماشان
ئیمڕۆ ڕام کەفتەن من وەی کرماشان
چینی کۆنێ دیم زەوی نەقاشان
واتم چینی کۆن قەدیم زەمانە
ئیمڕۆ ڕام کەفتەن وەی کۆنە خانە
کوا قاوە و قلیان مەجلیس تلیاقی
دیوخان پڕ سەیاد بەهەشتی باقی
چەن وەسای دەساو خاس نەقاش وەنەن نیم
هەزار بەگلەران باوش بەردەن لێم
وە قاوە و قلیان وە جەزوەی پرری
نەدەر هوبەتو چون میر ئەیخورری
هاشا وەی تاریخ ساڵ من چەنە
هەوام وە هەوای هوبەتو بەنە
چینی کۆن

پەراوێز edit