ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩. ئافتاو پېوار بی
ئافتاو پېوار بی...
وەختێ جە مەغریب، ئافتاو پېوار بی

جەمینش جە بورج تەشاو دېیار بی
پەیوەست گەرمی وەخت سەبا و ئېوار بی

بە نۇری جەمین شەوق ئارای تەمام
یاوناش وە هەم وەختی سوبح و شام

پرشنگی نۇرش پەی پەی مەشانا
من دەرسات وە ڕۇش لا فتىٰم وانا

سپەردم بە نۇر بارگەی ئیمامان
چەندێ نۇر بەخش بۊ پەی سوبح و شامان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit