ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٢. دڵە بەشقی حەق مەبە سەرگەردان
دڵە بەشقی حەق مەبە سەرگەردان
مەشۊ نە جامەی گرۊی بېدەردان

بېدەردان داران دڵێ وېنەی سەنگ
بە هیچ خاس و گەست، نمەیان وە تەنگ

نە پەروای نەدین، دڵبەرشانەن
نە سەودای کەسێ نە سەرشانەن

شەوان تا بە ڕۊ، ڕۊوان تا بە شەو
هیچ نمەزانان غەیر جە خورد و خەو

بېزار بە جە دین ئەو ناجەستانە
ئەو دڵ سەنگانە، بۍ دەرد خەستانە

با مودام جە دۇد دەرۇنت پەڕ بۊ
لېوت جە شەربەت شەوناڵین تەڕ بۊ

با ناڵەش بەرز بۊ، ڕەنج بۍ بەر بېیەن
بۍ قەدر و قیمەت دەربەدەر بېیەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit