ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤٩. خەزانی بە چاخ
خەزانی بە چاخ ...
ئارۆ دیم بە چەم خەزانی بە چاخ
کێ بی پێش نەبی جە دەروونش داخ؟
من دەرلاد جە دڵ کێشام داخ وئاخ
پەرسام ئەی خەزان ڕەنگ بە قەم وێنە
زەردی داخ و دەرد جەفای من وێنە
سا بواچە پێم تۆ نە چ کاری؟
بەی تەور ڕەنگی ساف بێ دەردان داری
واتش هەی لێوەی دڵ بە خەم پارە
من هوونی جەرگم کەفتەن نە چارە
تۆ ماچی بێ دەرد، هەر کەس بێ دەرد بۆ
شەڵڵا چەنی سەنگ، بە زوخاڵ، گەرد بۆ

پەراوێز edit