ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤٩. خەزانی بە چاخ
خەزانی بە چاخ...
ئارۊ دیم بە چەم خەزانی بە چاخ

کۍ بۍ پێش نەبی جە دەرۇنش داخ؟
من دەرلاد جە دڵ کېشام داخ و ئاخ

پەرسام ئەی خەزان ڕەنگ بە قەم وېنە
زەردی داخ و دەرد جەفای من وینە

سا بواچە پېم تۊ نە چ کاری؟
بەی تەور ڕەنگی ساف بۍ دەردان داری

واتش هەی لېوەی دڵ بە خەم پارە
من هۇنی جەرگم کەفتەن نە چارە

تۊ ماچی بۍ دەرد، هەر کەس بۍ دەرد بۊ
شەڵڵا چەنی سەنگ، بە زوخاڵ، گەرد بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit