ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤١. جەمینش سافەن
جەمینش سافەن...
شەخسێ چۇن ئافتاب، جەمینش سافەن

سەرتاپای باڵاش موشکین کڵافەن
جە بۍ ئینسافی نامش ئینسافەن

ئەر مەبېش زەڕڕە ئینساف نە دڵدا
نمەداش دەستەی سونبوڵ وە گڵدا

مەودای موژانش مېڵ ساو نمەکەرد
پېشان عالەمێ بۍ خاو نمەکەرد

هېشتای بە شەراب غەمزە و نازفرۊش
پەی چېش مەبەرۊش دیدەی وېش جە هۊش؟

ئەڵڵا بە حاجەت دیدەی پېغەمبەر
بە موعجیزەی دەست درازی حەیدەر

ئەو شۊخی زەریف سافی سیم ئەندام
نەدارۊ ئینساف پەنەش نېیەن ڕام

زەڕېو ئینسافش دەری نە دەرۇن
تا دەردینانش سەر نەنیان وە هۇن

دەردەدار کەسێن دەردش بۊ نەسەر
دۇدش کۊی بېستۇن بگېرۊ نەوەر

من زەڕېو دەردم هانە دەرۇندا
وەختەن نەجد بدۊ وە بېستۇندا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit