ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٦. یاران بەختمەن ئەر سەنگم بار بۆ
یاران بەختمەن، ئەر سەنگم بار بۆ
شەرتەن ئەو جە مەیل وەفام بێزار بۆ
واچمێ هەزار ساڵ، نازپەروەرم بۆ
چەنی گیان دایم وە یاوەرم بۆ
مەکانی تەختش بانی دیدەم بۆ
جە گیان ئازیزتەر بەرگوزیدەم بۆ
ئاخر هەر ئێدەن جەفا مەنمانۆ
فێشتەر سەردیم - نە دڵ مەشانۆ

پەراوێز edit