ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٧. نەرگسێ مەبۆ ساق سەوز و چەم زەرد
نەرگسێ مەبۆ ساق سەوز و چەم زەرد
شەو بە شەونم کەیل، پەل سپی و بێ گەرد
شەوان بە شەونم، خاڵ مەدۆ جەڵا
جامی زەڕ پێوەن، چوون حو‌ققەی تەڵا
چەنی بادی سوبح باڵا مەنمانۆ
شکۆفەش بە شەوق ئافتاو مەمانۆ
تەن لەرزان بە جەور، بادی سوب تۆفان
پێشرەوی قووشەن، شەوق شکۆفان
شێوەی ئەو نەرگس بەو شەوبەندەوەن
بەو شای شکۆفان شا پەسەندەوەن

پەراوێز edit