ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦. ئېم شەو خاری یاو، زەمانەی ویساڵ
ئېم شەو خاری یاو، زەمانەی وېساڵ
بەردش بە دڵدا جە دەستی خەیاڵ

وەختێ خار نە تەخت دڵ گېرتش قەرار
شکوفتەن نە ڕۇم، گوڵ هەزار هەزار

جە پەی زامی خار، دەستنیشانی دڵ
خەم بی وە گوڵزار، من بیم وە بڵبڵ

ناڵەی بڵبڵییم بڵند پایە بی
جە پەی شۇم بەختیم ئایر مایە بی

جەستەم هەر گریان تا سوب بەیاندا
سوب باڵام نیشان سفتە دڵان دا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit