ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٥٤. من دڵێ سوفتە
من دڵێ سوفتە...
من دڵێ داروون، چوون زوخاڵ سوفتە
بە سەنگی سزا، هاڕیاو، کەفتە
گشت نەکوڵ و زووخ، دەروونم ڕەفتە
ئەوەند سۆچیان چەنی ئاخ و ئووخ
تێدا نەمەندەن زەڕیۆ نەم جە زووخ
کەمتەر زووخاوی دەروونم دارۆ
ئەویچ جە دیدەم چوون سەیل مەوارۆ
من دەردێم پێوەن جە دووریی خەزان
سەد جار جەفای دەرد ڕۆی مەرگش بێزان
دەردی مەرگ ساتێ جەفاش مەنمانۆ
ئێد هەر سات مەرگێم پەنە مەرمانۆ
فیدای کەسێ بام دووریش دەردی مەرگ
بێزان و کەردەن، ڕێزەڕێزەی جەرگ

پەراوێز edit