ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٦٩. مەلامە لگەردنا دلبەر ژنوسەد بوسە ماین دەین
مەلامە لگەردنا دلبەر ژنوسەد بوسە ماین دەین
مەجالێ دێ بخوازم ژێ دبێ دەینێ تە (فوق العین)
برەمزا قاب قەوسەینێ ژوان بورهان خەبەردارین
(فات القوس باریها الا یارامی القوسین)
ژسیررا لامەکان واجب تەنەززول کر دئیمکانێ
(فاین العلم، این العین، واین اللاین اذلااین)
ژمابەینا دوئەبرویان پەیاپەی بەرقی لامیع تێن
بعەینی گەرببی سافی چنورەک سیرفە ئەو مابەین
بدەستورا تەدا، وی ژی ژڤێ ناڤێ ڤەرێکم ئەز
(فصف العین نورالعین الا یا زین کل الزین)
بەهایی عیشوەیەک لەعلان مەیەکسەر (ماملک) بەخشی
دل و جان ژی لسەردانی و زالم هێژ دبیژت: دەین
مەلا هەروی ببین هەروی ئەگەر هەروی دناسی تو
(هوالمعبود. هوالمشهود. بل لاغیر فی الدارین)
دەینی بوسە

پەراوێز edit