ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٦١. کو ئیشارەت ببیشارەت بدرت نەغمەیی چەنگ
کو ئیشارەت ببیشارەت بدرت نەغمەیی چەنگ
ژروی ئایینەیی دل برتن پەردەیی زەنگ
فەهمی راز ئەر بکری وەرببهی موژدەیی ساز
چەنگ بێ پەردە دبێژت نەنەی و نای بدەنگ
وەهـ کوبێ شاهید و مەحبوب تەعومرێ خوەبوار
کارەکی رابەبکە وەقتە کوئێوارە درەنگ
بەری مەقسودێ ژتوبا نەگرین مەعلومە
مە ژدەستی خوەیی کوتاهو ژپایی خوەیی لەنگ
دلی یارێ مە نەبو نەرم بسەد ئابی گری
ئەسەرێ دێ چبکەت ئاب بسەد قەترە لسەنگ؟
سینە گەهـ تێت کوبکەربێت ژدەربێ عیشقێ
مە جەگەر شوبهەتی باروتەو دل مایە پەرەنگ
بچرەنگێ مەددل خەف ببتن گەوهەری عیشق
عاشقان موحبەت و میهرا زەری یان کفشە ژرەنگ
کفشە مەجموع و پەریشانی یی حالی مە ددل
ژسەری زولفا پەریشان و ژبسکا تەیە شەنگ
نەتنێ گەزمە دبارن مە ژقەوسی دوهیلال
مە ژموژگانی سیەهـ تێنە جەگەر تیرو خەدەنگ
میسلی وی قەوسی هیلالی کو دونون رەیحانی
کی نیشان دانە ژشیراز و کی ئانینە ژیەنگ
هەر لەدۆرا حەجەرئەسوەد حەبەشان چەرخ و تەواف
تێن و قوفا عەرەفاتێ بسەمانوبی و زەنگ
سەف بسەف تورک و موغول دوگوش و هیندی دکەمین
بعەجەب هاتنە جەنگێ حەبەش و روم و فەرەنگ
میرو کرمانج لهەولان (لهۆلان) قەدەرەک وەستانە
لێ بنیڤێ بسەف و تیپی عەرەب هاتنە جەنگ
ژگوهەر غونچە گوشایی دکرت دورجێ عەقیق
بشەکەر خەندە زەنی گەر بگریت شەککەری تەنگ (یان، تونگ)
وەرە بی پەردە (مەلا) وێ غەزەلێ بینە مەقام
هەردەما بینە سەما دەف بدەف و چەنگ بچەنگ
دڵ پەرەنگە

پەراوێز edit