ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٨. دلبەرا من سەحەری هات بتۆخ و بیەدەک
دلبەرا من سەحەری هات بتۆخ و بیەدەک
سەد یەدەک بون دبەری تێک بسنجاب و وشەک
یاربو چومە بواری بزیارەت کەفی پا
(قال یاعاشق هاتیک یدی هات یدک)
دل و جان هەردو مەدانێ کو ئیجازەت ژمە خواست
(قلت استو دعک الباری الله معک)
تەدڤێ ساف و زەغەل ژێک ڤەدی تەجرەبەکە
داعیارێ بتەمامی بنومێتن تەمحەک
دەوری زولفاتە موسەلسەل بنەزەر حەل کونەبت
نەزەری سافی دلی سەر ددرت نوقتەیی شەک
ئاهوا من نەکورەنجەک تە بخاتر بگەهت
بەخودێ کی تو کو ئەوسەگ بەخودی هاتە مەسەک
بئەڤینێ مەلەک و چەڕخ و فەلەک تێنە سەما
رەوشەنن تێک بمیهرێ ژسەما تابسەمەک
نەکو پەیوەستە بیەک بن ژسوری عیشقێ دوروح
دێ بئەشباح ببن واسیل و پەیوەستە بیەک؟
ژموسەمما عەدەد و کەسرەتی ئەسما تومەبین
زەیدو عەمرێن مەحەتا چەند؟ دونینە یەک و یەک
چفەساحەت بمەلاحەت وەددێری تو (مەلا)
ئەڤ ئەدایاتە دشیعرێ وەشرین و بنەمەک
یەک و یەک

پەراوێز edit