ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥. موغ بەچەیین مەیفرۆش هەر سەحەرێ تێن سەما
موغ بەچەیین مەیفرۆش هەر سەحەرێ تێن سەما
بادە خوران نۆش نۆش مانە ل دۆرێ جەما
هن گولی بو عەنبەرن هێن دشیرین ئەسمەرن
هن گوهەری دانەیین میسلی سوهەیلی سەما
هێن زەری نە پڕ سوڕن سەرب پەرن دیم دورن
من کو دچەرخێ وەدی سەبرو قەرارم نەما
سەبرو قەرارم کوبر جان و جگەر هور دکر
زولمی وەرەنگ کی دکر جان دبرو دل تەبا
جان و دلێ من ئەوە حور وەشێ من ئەوە
پادشەهێ من ئەوە ئەز ل دەرێ وی گەدا
یارێ کودی ئەم گەدا دەست ب دەستێ مەدا
ئەم ب سەمایێ برین رەقس و سەما ژێ وەما (یان - سەماژی وەما)
گۆتە مە دوڕ دانەیی ئەم ژتەوو تو ژمەیی
لەوب حەقیقەت یەکین مەسئلە بێ شوبهە ما
دامە ب دەستی سری جاما ژرەنگێ دوری
جەزبە گەها جان و دل پر شەو شاندن هەما
بادە مەنۆشی ژدەست چومە ژخۆ مامە مەست
قەترە بەبەحرێ گها بەحر ب عەینی خۆما
گوش بەعامی مەدە تەرکی مودامێ مەدە
اکثرهم فی غمی اغلبهم فی عما
حەرف ژیەک بونە فەسل گەر ببەری وان ب ئەسل
حەرف دبت یەک خەتەک خەت کونەما نوقتە ما
وەحدەتی موتلەق مەلا نورە دقەلبان جەلا
زۆر دقێ مەسئەلێ ئەهلی دلان شوبهە ما

پەراوێز edit