ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٤٥. دل یە کە دێ عیشق یەک بت عاشقان یەک یار بەس
دل یە کە دێ عیشق یەک بت عاشقان یەک یار بەس
قیبلەدێ یەک بت قولوبان دلبەرەک دلدار بەس
من دبەندا زولفەکی دل دابدەستی پیری عیشق
لەو دعیشقیدا کوبەست ئیحرام یەک زوننار بەس
تەرح و تەرزی بونە زوننار و چەلیپا یەک بیەک
لەومە زوننارو چەلیپا یەک تنێ یەکجار بەس
هن ژنک دێرێ ڤەتێن قەستا کەنشتێ هن دکن
نەی ژوانم نەی ژوانم من دەری خەممار بەس
گەرچی تێن رەقس و سەمایێ هەر سەحەر سەد نەی شەکەر
من دبەزما سوڕ شیرینان ئەو شرین رەفتار بەس
وەهچوالا گەوهەرن هاتن لیباسێ جیسم و جان
من ژوان حوری سرشتان ئەوپەری روخسار بەس
حەوجە سیحری سامیری نینن کو زولفا رەش بکت
چەشم بەندا دلروبایان کاکولا عەییار بەس
بولبولان سەدگول دچاڤن چاڤ لسەد گول دی دکن
من دباغی گولعوزاران یەک گولی گولزار بەس
من دباغی گولفرۆشان دی عەجەب رەسمەک غەریب
خارتەبعان گول ددەستن گولپەرستان خاربەس
ئەو جەفا دەرچو ژحەد زوڵماتە برحەتتا بچەند؟
رەحمەکی جارەک نەکی هەی زالم ئەڤ ئازار بەس
غەرقی دەریایی گوناهین تەشنەیی لوتفا حەقین
رەحمەتێ ئامورزگار و شەفقەیی غەففار بەس
ئەهلی دنیایی سەراسەر دژمنێن من بن (مەلا)
پشتە مێری من عەلی بێ، حەیدری کەرار بەس
زوننار بەس

پەراوێز edit