ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٤٣. تودزانی بخودێ من تو خەیالی شەب و روز
تودزانی بخودێ من تو خەیالی شەب و روز
بخەیالا خوە مەدام من تو لبالی شەب و روز
هەر بمیزان درەشێنی جەگەرێ تیرو خەدەنگ
ژنەسەق ساعیقە مەژقەوسێ هیلالی شەب و روز
میسلی گۆیین تەرەوان نال ژدلی میسکین تێن
ئەم نزانن توچڕا هەروە دنالی شەب و روز
تە ب فەریاد و فغانان بخوە بولبول کەڕکر (یان، کڕ کر)
الله الله ژچدەردێ وەدکالی شەب و روز
داکو دلبەر قەدەمێ لێ بنەهەد رەوشەن کەت
لەو توخونی وە ژچەهڤان ڤە دمالی شەب و روز
تەتنی زەوق و سەفا کر بسەیین دلبری را
سەرنخون گاه شوبی نون گاه وەکو دالی شەب و روز
فتوەیا پیری (مەلا)یان تو ب ئیلهامی نەبی
ڤی مەیێ هەر وەدنوشی ب حەلالی شەب و روز
شەو و رۆژ

پەراوێز edit