ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٣٣. سیرری وەحدەت ژئەزەل گرتیە حەتتا بەئەبەد
سیرری وەحدەت ژئەزەل گرتیە حەتتا بەئەبەد
واحیدو فەردە بزاتێ خوە وی نینن چوعەدەد
دقیدەم دا ئەزەل و عەینی ئەبەد هەردو یەکن
سەرمەدێت وە دخوازت نە ئەزەل بت نە ئەبەد
فەرقە واحید ژئەحەد لێ دمەقامی سەمەدی
بحەقیقەت کویەکن هەردو چواحید چئەحەد
یەکە دەریا توبزان قەنج چمەوج و چحوباب
دئەسل دا کو حەمی ئاڤە چئاڤ و چجەمەد
ئافتابی ئەحەدی یەت دخوەدا گرتی یە کەون
نەکو عەورەک هەیە لێ گرتی یە چەهڤێن مەرەمەد
حوسنی زاتی بت و لاتان ژجەمالا سەمەدە
ژمیسالی سەنەمێ وەهکو تەجەللایە سەمەد
غەیری دەریا نیە سەحرا بحەقیقەت ئەمما
ژروی کەیفە کوئەڤ ئاڤە بوی شوبهی زەبەد
(کل یوم هو فی شان) نەبی غافل ژێ
هەر پەیاپەی ژشئونان دکرت فەیز و مەدەد
گەر دئادەم بدیا سیرری عیلم ئیبلیسێ
(حینما ابصره کبر حینا وسجد)
چزەمان و چمەکان و چجهات و چحدود
چمەقادیر و تەفاسیل و حیسابن چعەدەد
چمنافات و لزومن چقیاس و چمیسال
ئەف چتەولیدو چتەرکیبە چروحن چجەسەد
سەر بعیجزێ ددرت قووەتی دەرراکەیی ما
(رجع العقل کلیلا و متی قام قعد)
حیرەت و عیجزە سەرەنجام دبابێ نەزەری
(کی بخالق نظر قاصر مخلوق رسد؟ )
گفتوگۆی مەعریفەتێ چەندی (مەلا) پەیداکی؟
گەوهەرا مەعریفەتێ ناگیهێتێ کەس بخیرەد
دەریایەکە

پەراوێز edit