ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٣١. دلبەرێ ئیرۆ سەحەر ئاڤیتە جەرگێ من دو دۆخ
دلبەرێ ئیرۆ سەحەر ئاڤیتە جەرگێ من دو دۆخ
یەک لسینە، یەک ددلدا لەو ژمن تێن ئاخ و ئۆخ
ئاخو ئۆخێن من ژدل تێن لی ژبەر تیرا قزل تێن؟
یان ژکوڤانێن دکول تێن ژێ دزیت هەر خون و زۆخ
خون ژدل جۆجۆ رەوان تێ وەک عەقیق و ئەرغەوان تێ
لێ ژدەست سەلوا جەوان تێ ئەو شەپالا شەنگ و شۆخ (یان، سەلوارەوان)
ئەو شەپالا شۆخو شەنگە کافرە، روم و فەرەنگە
دامە بەر جۆتەک خەدەنگە زالمێ کشتم بدۆخ
زالمی کوشتم شەپالێ نازکی غەنجێ دەلالێ
بون حیجابا زولف و خالێ ئیدەک و عالا و تۆخ
نەترک و تایێن بریشی ئی دزێرن پێڤە ویشی
من دوفیرس دین دپێشی مروەت و ئینساف یۆخ
لەو هەرفتم ئەز ژمەیلێ شوبهەتی سیهلێ و سەیلی
موحبەت و عیشقا دلەیلێ ئەز کرم یەکسەر پلۆخ
دەست نەهیلم ئەز ژدینێ شوبهی فەرهادی شیرینێ
وەر ژبەر عیشق و ئەڤینێ من درێ چت ئەف کلۆخ
سوحبەتا چەرخ و سەما تێ وەک (مەلا) سەد موبتەلا تێ
زەمزەم و ئاڤا حەیاتێ موشتەری سەد شیخ و شۆخ
شەپالاشەنگ

پەراوێز edit