ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٢٧. پوڕ مەکە اسراف دقەتلێ مباح
پوڕ مەکە اسراف دقەتلێ مباح
(سفک دم العاشق مالا یباح)
سینە بدەستێ خوە مبارەک ڤەکە
(تعرف کم فی کبدی من جراح)
دل ژهەوایاتە دفکرین دهور
(فی لجج بین هبوب الریاح)
عیشق کوگەها کێ وەل عەقلی خوەما؟ (یان، عیشق گەهاکێ و لعەقلی خوەما؟ )
(یفتک بالعاشق حسن الملاح)
دێ دو سیەهسورمەیی چەهڤێن خوەکەت
خاکی رەهی یارێ صەبا هەر صەباح
تۆزو غوباری سەحەری بەرچەمەن
(قد نشرالطیب و بالمسک فاح)
فێرس و رمباز گەهان یەک ب تیر
(احمد فی البین قتیل الرماح)
بوسه زنان هرکه بران آستان
مکن من جبهته لابراح
(حل له القتل بشرع الهوی
من کشف السر و بالسر باح)
حوسنی ئەدایاتە (مەلا) هەرکێ دی
(صح له انک عین الفصاح)
رازداری

پەراوێز edit