ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١١١. شیوەیی دلبەری بزان سوننەتە شیوە عیشوە فەرض
شیوەیی دلبەری بزان سوننەتە شیوە عیشوە فەرض
هەردو نەظەر کوبن قیران واجبە یەک کرشمە فەرض

هەردو قیران کو قیبلەبن هەرچی دەما خویا بن ئەو (یان، هەردو قەران... )
وێ سەعەتێ ددینی عیشق لازمە یەک دوسەجدە فەرض

خەرقەیی زەرق‌و ژەنگی زوهد من بمەیێ موغانە شوست
شوستوشوێک دمەیکەدێ ئەووەلی کار فەرضە فەرض

نەی‌شەکەرین شیرین زەبان مەست بجام‌و بادە یێن
فەرضە دبت ژتەوبەبێ سالکی عیشق تەوبە فەرض

ساقی‌یی سیم ساقی‌ما زەهری هەلاهیلێ بدەست
جانێ مە شوکرو میننەتە تیز رەوانە رەقص فەرض

خال ئەگەر بوەجهەکی بێتە قیرانی ئەبروان
شوبهەتی بەیتی مەقدیس‌و کەعبە دبن دوقیبلە فەرض (یان، دوقوبلە... )

ئەز کو ددەعوی عاشقی کفشە دکەت زەبان دەرەو
کەتمی شەهادەتێ دبت وێ سەعەتێ بشەهدە فەرض

جەبهەت‌و دیم‌و گەردەنێ پەردە دەما ژبەر بەرت
فەرضە مەلا لحاجیان سەعی‌و طەواف‌و عومرە فەرض
«جوتێک روگە»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٥٨٨-٥٩١

پەراوێز edit