ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١٠. (لله الحمد) ژیارێ مەددەست جامە لەبالەب
(لله الحمد) ژیارێ مەددەست جامە لەبالەب
ژلەبی نوشی پەیاپەی ددل ئیلهامە لەبالەب
د ری یا وان خەت و خالان کو نەحەرفێن قەلەمینە
مە ژفەیزا تەیە مەستانە رەوان چامە لەبالەب
مەستی شەهکاسێ مە یا جازبەیی روح د زات (یان - ددات)
روح دزانت کوژبەر لەززەتی عیشق مامە لەبالەب
نیرگزا مەست ژبالا چەمەنا سونبول و گول تێ
قەدەحی تازە ب دەستی خوە تنێ دا مە لەبالەب
وەحدەتی سرفەمە مەشرەب تە چەئیکسیری وجود
ئەم لەبالەب چە لەبالەب ب خوە هەم جامە لەبالەب
شەمع و پەروانە ب زاتێ خوە ژ حالی مە ددورن
ئاتەشەک سرفە ژعیشقاتە ڤەڤەستامە لەبالەب
قەدەحەک تازە ژعیشقێ د ئەزەل دامەحەکیمی
ژێ دنوشین هەی و هەی هێ ب خوە جامامە لەبالەب
جارەکی گوهتی نیشانینە مەلایی (یان: نیشانی نەمەلایی) وەرەپاڤێ
ئەڤ دخواست مە ژدل و جان و دەهەن کامە لەبالەب
تەدزانم، تەدبینم کوتوئی نوری وجودی
الله الله ژ چ نورە دسەرا یامە لەبالەب
ژعینایەت نەزەری خاسە کوهەر میسرەع و بەیتەک
قەدەحێن ئابی حەیاتێنە دشیعرا مە لەبالەب

پەراوێز edit