ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٧٩. غەبغەب و خاڵ و خەت و توڕڕەیی یار
غەبغەب و خاڵ و خەت و توڕڕەیی یار
سونبول و سیب و بەنەفشە و گوڵنار
تا لەلای یارە فەرەحناکە دڵم
جێی لە گوڵزارە بەبێ فەسڵی بەهار
خۆفناکە دڵی ئازوردە لە زوڵف
حاڵەتی تەڵخە لە شەودا بێدار
گەر قیاس کەم بە قەدت، قەددی بوڵەند
هەر وەکوو سەروە موقابیل بە چنار
گەرچی ئایینە دەبێ تیرە لە ئاه
ئاهم ئارایشە بۆ چیهرەیی یار
سازشی توڕڕە و ڕووی دا بە فونوون
ناری داخستووە بۆ دۆشەکی مار
وەک کەسێکم لە جونوونبازیی عیشق
بێتە دەر موفلیس و ڕیسوا لە قومار
بەری دا شانە بە دڵ دامەنی زوڵف
شانی مەششاتە جودا بێ بە مشار
سالم ئەر تووتییە بێ قەندی لەبت
مات و مەبهووتە وەکوو بووتیمار

پەراوێز edit