ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٣٥. چاوەکەت وەختێ بە ئیما مەیلی جامی مەی دەکا
چاوەکەت وەختێ بە ئیما مەیلی جامی مەی دەکا
هەرچی مەی دەیکا لەگەڵ ئەو، ئەو لەگەڵ ئێمەی دەکا
نەی لە ناڵینا چ گوستاخانە بۆ ئەربابی سەمع
باسی ئەییامی گوزەشتەی کەیقوباد و کەی دەکا
تا سوپاهی خوسرەوی عیشقت ئیحاتەی جانی دا
بۆ شەڕ و شۆری موسیبەت دڵ لە موڵکی ڕەی دەکا
کاروان ئەر سستڕەو بێ تا دەگاتە کۆیی لەیل
شەوقی بێ پایانی دڵ، ئوشتر بە مەجنوون پەی دەکا
حاڵی عیشق و تابشی هیجرت نیشانی دا بە من
ئاگری سۆزەندە هەر کارێ بە بێشەی نەی دەکا
تا بەسەر باغی دڵا بێ بای خەزانی فیرقەتت
عاریزم بۆ سێوی ڕوخسارت لە ڕەنگی بەی دەکا
جورعەنۆشی بۆ بکەم ئیتر لە بەزمی مەیکەدە
چاوی مەخموورت بە عاشق کاری بادەی جەی دەکا
وەختی بەخشش گەر بنووسم داستانی هیممەتت
مەردی دانا وەسفی جوودی حاتەمی تەی کەی دەکا
ئابڵەی دەردا کەفی پێی تاقەتی هەنگامی جەهد
سالمی سەرگەشتە ئەزبەس ڕێی موسیبەت تەی دەکا

پەراوێز edit