ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٢٤٠. دادەپۆشێ سەر و گوێی زین لە نەشیب
دادەپۆشێ سەر و گوێی زین لە نەشیب
چونکە بێ گەردەنە کۆڵە بەدەوە
دوشمنی تۆیە ئەگەر ڕۆیینی توند
بۆزە هەتکە بڕۆ سا وەختی هەوە
مەنزڵ و باغی وەکێڵ سەد قەدەمە
شەوە سا بۆزە بڕۆ گاهی خەوە
سەعەی نووح ماین و ئەسپێکی کە هێشت
نەڕی دوو مادەیە گەر مابێ ئەوە
گەر لە دۆشان بگەمە شاری سنە
دەیفرۆشم بە خودا تا قەڵەوە
ناساغ

پەراوێز edit