ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٩٤. ماری موو بۆ باغی ڕوو پەرژین دەکەی
ماری موو بۆ باغی ڕوو پەرژین دەکەی
کافری بێ دین ئەمینی دین دەکەی
بۆ جەوابی یەک سوئالی من لە چاو
هەر نەزەر تیری نیگەه تەعیین دەکەی
شیعری فەرهادم دەخۆند لێوت گەزی
یەعنی: بۆ تەحسینی ڕووی شیرین دەکەی؟ !
یادی وەسڵ ئەی دڵ لە هیجرا موشکیلە
وای لە دەیدا مەیلی فەروەردین دەکەی
ڕووت مونەققەش بوو لە نەزمی چەتر و خاڵ
ڕۆژ و شەو هەر مەشقی نەقشی چین دەکەی!
خەم دەبێ چەوگانی زوڵفت بۆ زەنەخ
وەه چ خۆش بازی بە گۆی سیمین دەکەی!
عەیبی سالم بۆ دەڵێی، واعیز لە عیشق
کوفرە بۆ تۆ مەنعی ڕێگەی دین دەکەی!

پەراوێز edit