ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٥٧. فەرەح بۆ دڵ لە تالیعما چ کەم بوو
فەرەح بۆ دڵ لە تالیعما چ کەم بوو!
بە تەڵخی عومری شیرین سەرفی غەم بوو
چ زووی کردم لە کۆی جانانە مەحرووم
لەگەڵ من چەرخی گەردوون پڕ ستەم بوو
دەزانن بۆ موسیبەت دێتە ڕێگەم؟
شکارم پیش ازین سەیدی حەرەم بوو
لە وەختێکا بە خوێنم تیشنە بوو یار
کە بۆ من خاکی ڕاهی جێی قەسەم بوو
بە جان تەسکین دەدا بۆی غونچەیی دڵ
لە زوڵفا چونکە گاهێ موحتەرەم بوو
فەرەح بێ تۆ لە دڵ وا بوو پەرێشان
حەدیسی گورگ و ئەحواڵی غەنەم بوو
بە عەقڵ ئەو ڕۆژە پێم زانی دەفەوتێ:
کە سالم عازیمی موڵکی عەجەم بوو

پەراوێز edit