ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٦. از دیر مغان ئامد یارم قدحی در دست
از دیر مغان ئامد یارم قدحی در دست
خۆی فیتنە بوو، پیرایەی فیتنەیشی بە خۆیا بەست
وا هاتەوە ئەی یاران، ئاشووبی دڵەفگاران
مست از می و، می‌خواران از نرگس مستش مست

پەراوێز edit