ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٢٨. برینانی دەروونم چاوەکەم وەک چاومە وێران
برینانی دەروونم، چاوەکەم، وەک چاومە وێران
لە وێرانی مەپرسە، هەم دەر و هەم ناومە وێران
بە دڵ ڕازی نەبوو ڕۆیی، لە حوجرە هەم لە بەر چاوم
بە جارێ ماڵی دڵم و خۆم و هەردوو چاومە وێران

پەراوێز edit