ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٢٣. وەکوو مەحروومی نۆشینی مەی ئەو لەعلی نۆشینەم
وەکوو مەحروومی نۆشینی مەی ئەو لەعلی نۆشینەم،
لە زەوقی چەشتنی نێشی موژەیشی بێ بەشە سینەم
گەهێ دەردێ دەکا دەرمان، بە قەتڵێ گەه دەدا فەرمان
منم کز غایت حرمان نه با ئانم، نه با اینم

پەراوێز edit