ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی غەزەل
٩٩. زەمانەی پڕ تەعەب
زەمانەی پڕ تەعەب دەتکاتە تیرۆک
لەتێ نانت دەداتێ دوو بەشی نۆک
پیاڵەی دیدە لەبڕێزە، دڵا تۆش
بجۆشە، سازی ناڵە هەم ببێ کۆک
بە نووکی تیری شۆخێکی کەوا چۆخ
لە بەرما تەن بووە جامەی برنجۆک
بە کوڵمی ئاڵیا ئاڵا خەتی سەبز
ترنجی کەوتە بەر پەنچەی ترنجۆک
گەر ئەم ڕیش و سەرەی زاهید لەگەڵ بێ
دەبێ جەننەت بە دەشتی شنگ و پیشۆک
ڕەقیبە لەعنەتی، عاشق دەکەی ڕەجم
لەباتی سەگ دەکەی شێرێ سەمەندۆک
بە خۆڕایی لە مەحوی بەس بڕەنجە
نەجیبی، مەگرە وەک هۆکڵ، بەگم، هۆک

پەراوێز edit