ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر تاک
١٥. زۆر سەگم دیوە فەقەت نەمدی ڕەقیبی هێندە سە
زۆر سەگم دیوە فەقەت نەمدی ڕەقیبی هێندە سە
وەزعی نامەوزوون دەبێ وەک خانوویی بێ هەندەسە

پەراوێز edit