ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر تاک
١٢. خانەقاکەی کەنەفی ئەمنە ئەدەبخانەیی عام
خانەقاکەی کەنەفی ئەمنە ئەدەبخانەیی عام
جێی قەزای حاجەتە خەڵقی بە زەرووری دەچنێ

پەراوێز edit