ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر تاک
١٠. موددەعی دوێنێ ئەگەر جوونی دەدا عەیبی نەبوو
موددەعی دوێنێ ئەگەر جوونی دەدا عەیبی نەبوو
شکڵی خۆی دیبوو لە ئاوێنە بە عەکسی دەوەڕی

پەراوێز edit