ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر چوار میسراعی
٣. بەیتی نالی و بەیتی من گەر تێکەڵی یەکتر دەکەن
بەیتی نالی و بەیتی من گەر تێکەڵی یەکتر دەکەن
ئەحمەقی سوورەتپەرست و جاهیلی مەعنانەزان
حاجی لەکلەک لەک بە لەک فەرقی لەگەڵ تووتی هەیە
وەک هەزاری نەوبەهار و بولبولی فەسڵی خەزان

پەراوێز edit