ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر قەتعە
١. ئاسمانی بێستوون وەک خوسرەوی میهری هەڵات
ئاسمانی بێستوون وەک خوسرەوی میهری هەڵات
هیندی شەو تێک چوو، شکا وەک موویی زەنگی لەشکری
ئیتتیفاقەن ئیتتیفاقم بوو لەگەڵ نالی وەکوو
تاجر و گەوهەر لەگەڵ گەوهەرفرۆش و موشتەری
چەند غەزەل بوون تازەبافتی کارگاهی موشتەری
تاجیر و گەوهەر مەتاع و شامی غوربەت تاجیری
یەک یەکی هێنایە دەر، گەردی کەسادی لێ تەکاند
دایە من فەرمووی درێغا کەس نییە سەوداگەری
دەست بە دەستی خستم و هەم دایە بەر با مەجمەعم
ئاسەفی من بای لە جەمعێ تۆ کە حاجی قادری

پەراوێز edit