ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن تاریک و ڕوون
٥١. بۆ ئاغای لبادی دارایی

بە لباد دەبڕێ سەری پیاوی لبادیە کوێرە

یاڕەبی کەس نەخەیە داوی لبادیە کوێرە

ئەی ئەوەی شاخ بە کەر و باڵ بە پشیلە نادەی

بۆچی سۆمایی هەیە چاوی لبادیە کوێرە؟

پەراوێز edit