ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن تاریک و ڕوون
٤٥. بۆ چمن

ئەی خودای گەورە! خالیقی بێ چوون

ئەی ئەوەی دات بە ئێمە زار و قوون

یا ئەوان بگرە یا بکە تێرم

تێر نەبم بۆ چمن سەر و ژێرم

پەراوێز edit