ئاڵەکۆک

حەریق add_a_photo
حەریق تاک
٦. موجازی کرد مەجازی کرد جەبەی کرد و جبەی لێ کرد
موجازی کرد، مەجازی کرد، جەبەی کرد و جبەی لێ کرد
قەباڵەی ئەسڵ و فەرعی خوێند قەباییل تا بڵێن جسنە

پەراوێز edit