ئاڵەکۆک

حەریق add_a_photo
حەریق تاک
١. ئیحتیاجیم کەوتە سۆما چوومە وێ حەتتا ئەوێش
ئیحتیاجیم کەوتە «سۆما» چوومە وێ حەتتا ئەوێش
ڕێی نەدام و جێی نەکردم ئەی خودا أین المفر؟

پەراوێز edit