ئاڵەکۆک

حەریق add_a_photo
حەریق دوو بەیتی
١. سەودایەکی سەقمونییا
عیلمی جەلب و کەسبی دونیا بۆتە ئەجزای کیمییا
بۆ منی سەودازەدە سەودایەکی سەقمونییا
هاودەرس بووم من لەگەڵ زاهید لە دیباچەی کتێب
من نەگەیمە فەسڵی تەزویر ئەو چوو بۆ بابی ڕییا

پەراوێز edit