ئاڵەکۆک

جگەرخوێن add_a_photo
جگەرخوێن شەفەق / برێ وەلاتپەروەری
٩. هەتتا کەنگی د خەودا بی؟
بەسە مللەت ل تە شەرمە، هەتتا کەنگی د خەودا بی! ؟
د بن دەستێن نەیاراندا، هەژار و دیل و کۆلا بی؟
بهار ڤا تێ چیا خوەش بوون، وەکە شێران هەرن شەر ئەم
چما وەر ژار و خەمگین بی، هەتتا کەنگی تو رانابی؟
بنێرن ون ل ئەنگۆلا، وەکوو شێران کەتن چۆلا
سەرێ تە هشک وەکی پۆلا، د بن دەستێ نەیارا بی؟
سەری هلدی، تو گەرناسی، ئەگەر رابی تو مێرخاسی
گەلۆ راستە دڤێ بمری؟ د ناڤ دژمندە وندا بی؟
ژ دژمنرە دبی رەنجبەر، ب پاشدە مایی بێ رێبەر
ژ بۆ دژمن دبی شەڤگەر، بەسە ئیدی وەها نابی! ؟
وەرە جارەک ژ خەو رابە! وەکە گەرناس و شێرا بە!
خوە پێکبێنە ب هەڤرا بە! دڤێم هشیار و زانا بی
بەسە ون رێ بدن زانا، بدن پێزان و هۆزانا
ژ بۆ چ وەر ل پەی شۆپا، بەگ و شەیخا و ئاخا بی؟
چ ئۆل و ئێل و مالباتن، ئەڤێن دی قەی هەمی تاتن ! ؟
هەمی یەک دار و یەک کاتن، ببن یەک دا، کو دل شابی
ب: تانگ و تۆپ و لەک مللەت، تو گاڤان پێشدە باڤێژە !
هەتتا کەنگی ل بەندا ڤان، نڤشتێ: شەیخ و سەیدا بی! ؟
تو گوه مەد ڤان بەگ و ئاخا، خوە راپێچێ ل سەر شاخا
ژ دژمن بگرە ڤا باخا، تو دێ سەردار و پاشا بی!
جگەرخوینم دخوازم کۆ، ژ بۆ تە راست ببێژم ئەز
تو گوهدێرە ل دەنگێ من، نەکۆ سازا ل بەر گا بی؟

پەراوێز edit