ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٥١. یادم نمەشی جە گەردین حاڵدا
یادم نمەشی جە گەردین حاڵدا
چەنی باڵ تەیر یا وە شەماڵدا
ئیزهار ئایر گڕ بەستەی دەروون
دیدەم وە دیدەت فرسەت مەزانوون
دڵ دایم پەرێت پڕ ئێش و نێشەن
دنیام پەی ئیدەن باڵای تۆ تێشەن
بە غەیر جە دووری ئەو باڵا نەمام
هەنی هیچ غەمێ نەمەندەن جە لام
بەڵام چێش کەروون گەردش چەپگەرد
دووریش وە مابەین من و تۆ ئاوەرد
کار گەردوونەن نەو نەمام نۆ
وەرنە من جە کۆ، دووری تۆ جە کۆ؟

پەراوێز edit