ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٤٨. گۆیا جەلای وێت ئینە خاست کەرد
گۆیا جە لای وێت ئینە خاست کەرد
جیاییت چەنی من وە بەین ئاوەرد
هەی پەی وێت نەبۆ شۆخ دیدە مەست
یاریۆ تەر وێنەی من بگنۆت وە دەست
بکێشۆ نە ڕای جەور و جەفای تۆ
بزانۆ وە حاڵ غەمزەی ئیمای تۆ
سا چونکە وەی تەور قیبلەم پێم کەردی
وەفای عەهد و شەرت وە سەر نەبەردی
مەسپارووت وە دەس بێوەفایی وێت
تویچ سەرگەردانی من بەیۆ نە ڕێت

پەراوێز edit