ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٤٤. وە نیم نیگای عەین جە پێوارەوە
وە نیم نیگای عەین جە پێوارەوە
یانی های پەنهان جە ئەغیارەوە
پەی «اظهارالمیل» مەدا باڵ چەم
بەند بەند ئیسخانم ڕێزنا وە هەم

پەراوێز edit