ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٣٥. شەوق شادی نۆ شەوق شادی نۆ
شەوق شادی نۆ، شەوق شادی نۆ
بینای کار خەیر، شەوق شادی نۆ
عەجەب ئاهەنگێ تۆ وە پا کەردی
عەجەب ئەساسێ وە هەم ئاوەردی
هەی هەی جەی شۆڕش ڕۆح ئەفزای خاسە
بەخ بەخ جە شادی شیرین ئەساسە
فەڵەک نەشێونۆ ئەی بەزم تازە
ئەی بازاڕ عەشق ناز وە ئەندازە
یاران، هامسەران، ئەی دەردەداران
هەی گرۆی مەینەت، دەخیل غەمباران
هەر کەس ئارەزووش نەزەربازی بۆ
مەیلش وە مەیدان تیرئەندازی بۆ
بەیان، بوینان، بزانۆن ڕاسەن
یاخۆ من سەرسام هۆشم وەسواسەن
یا غەوغای مەحشەر هجوم عامەن
یا زەلزەلەی گەرم «یوم القیام» ەن
بەزمەن، بساتەن، نەزمەن، ئاهەنگەن
ڕەقسەن، ڕەققاسەن، چەقانەن، چەنگەن
وادەی ئیحیای مەوت مەردەی سەد ساڵەن
نۆشانۆش جام بادە و پیاڵەن
شەهدەن، شەربەتەن، شوربەن، شەرابەن
کەمانچە و مووکەش، ڕەوق و ڕوبابەن
تەپڵەن، دەهۆڵەن، سەنتوورەن، تارەن
ساز عادەتی، هەم مۆسیقارەن
گازەن، دڵوازەن، سازەن، ئاوازەن
ڕازەن، دەمسازەن، نازەن، نیازەن
عەیشەن، عوشرەتەن، کەیفەن، دەماخەن
زەوقەن، زینەتەن، بەرگەن، پەرداخەن
سەدای لەرزانەی شەدەلارانەن
سەیر سەرتاپای خاتر دارانەن
قەتارەی قەیتوول نازک ئەندامەن
سەما و ڕەمای خاس جەمین چون جامەن
«سەوزە سەوزەڵێ» ی ساززەنان گەرمەن
ناڵەی موتریبان بێ وادە و شەرمەن
جە سەدای «جەیران» عالەم حەیرانەن
دوو شاخەی «جەیران» شاخ جەیرانەن
زومرەی خەوانین بزورگان یەکسەر
ئاشوفتەی «سەنەم» حەیران دڵبەر
قاپی هیدایەت، ڕای نەجات بەستەن
تەمام عاڵەم «سەنەم» پەرەستەن
شای سەنەم سوورەت غەمزە و ناز فرۆش
هون دڵداران ئاوەردەن وە جۆش
ڕیشمە و گریشمەی «زیبا» ی نازەنین
بەتاڵ کەرد بازاڕ سەمەنخانەی چین
باقی بێگلەران لاقەید جە تانە
سەرمەست و مەدهۆش مەیل وە مەیخانە
خسووس ئارەزووی مەجنوون دەماخان
تەمەننای دیدەی لەیلێ پەرداخان
عەتر گوڵ عەرەق شیرین جەماڵان
شین وست وەیانەی کۆکەن خەیاڵان
شەرارەی ئاهیر بۆتەی وەفا و مەیل
ئیشارەی ئەبرۆی یار مۆبەت کەیل
بن دەسی فرسەت چفە و چەم بازی
وادە دان وە لەیل ڕەزا و ناڕازی
ناڵەی زگاران، زڕەی کۆسەڵکۆس
قاعیدەی قەدیم «هەی شاباش، هەی دۆس»
کاڵای بازاڕان، ئاڵای نازاران
لاڵای دڵداران، ناڵای ئەوگاران
کەمانچە دڵگیر، دوکانچە عەبیر
دەوانچە زەمیر، قەوانچە زنجیر
پەنجەی بێ ئەندێش، لەنجەی چۆپی کێش
قەنجەی شێوەی وێش، لەنجەی دڵەی ڕێش
دیای ڕەوێڵان، خەمیای سەرخێڵان
ڕەمیای کامێڵان، چەمیای جاهێڵان
«دابۆ» ی سەرسامان، «لاچۆ» ی نەمامان
وەشبۆی شەمامان، ڕۆڕۆی کەم فامان
لفەی سەر دەسماڵ، خفەی لیمۆی کاڵ
قفەی سۆسەن خاڵ، چفەی پەری باڵ
ساقی مەی هەی مەی، باقی دەی بابەی
تاقی دنیای دون (لیس الا حی)
نیگای دیدەی دۆس، دیای پەنهانی
دڵ وەشی مابەین یاران گیانی
سەدای «لاو هەی لاو» نەزم دڵ لاوان
هوون ڕیشەی جەرگ ئادەمی تاوان
نمانای قوماش قوتن هەزار ڕەنگ
واڵای ئاڵای خاس باڵای شۆخ و شەنگ
بۆی عەتر گەردەن، شووشەی تەڵای تەڕ
برقەبرق تاس فەرق «کڵاوزەڕ»
هاڕەی لاچناخ لاڕیشەی یاران
خاستەر جە زیڵەی زەنگ زواران
حەڵقەی حەی تاران، دەستەی زوڵف شۆڕ
سەر نە سای گەردەن ئاهوان تۆڕ
گرمەی گەرم جۆش لیتە ڕەشبەڵەک
لارە و قەتارە، ئیشارە و کەڵەک
هەوەسیا، بۆسا، تەواسا، تاسا
سەرگۆش وە خەڵوەت هزم و هەناسا
نە تۆی تای کەتان لۆنگ بەغدایی
یار وە ئیشارەی پەنجەی حەنایی
شەوق و زەوق زەنەخ، خاڵان ماوی
وەشە و پرشەی گوڵ گۆنای گوڵاوی
هاڕەی کەڵەوێم ئاڵای سەر وە هەم
خشەی مێخەکبەند لەسەر سینە و مەم
زیڵەی زایەڵەی زرنگەی زەڕ زەنگۆڵ
زڕەی زەڕ زنجیر کۆڵوانە وە کۆڵ
تەقەی پەنجەی کەوش، گێڵای بازی باز
خڕەی خرخاڵان، فڕەی «سەروەناز»
خڕەی خرخاڵان، چریکەی وە سۆز
پریکەی دڵبەر پەردەی دەروون دۆز
ڕەقس و سەمای خاس نازەنین نازان
فەسڵ وەسڵ مەیل ئاواتە وازان
قورتاسە مەفتوول شۆڕاوە گوڵەنگ
گێسوی سەرازێر، پاوانەی پاچەنگ
سا ئەجەل بۆرێ قەبز گیانم کەر
نەدەی نەجاتم ئەمشەو تا سەحەر
«مەعدوم» چون بازاڕ بەزمەش کەساسەن
جە دووری یاران پەی مەردەن خاسەن

پەراوێز edit