ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٣٠. سا چۆن دڵ وە شاد دڵشاد نەبۆ شاد
سا چۆن دڵ وە شاد، دڵشاد نەبۆ شاد
گیان جە زەمانەی ئەلەست نارۆ یاد؟
ڕۆح چەنی جە تەن ڕەهایی نەبۆ؟
تەن چەنی جە ڕۆح جودایی نەبۆ؟
ئازیز وە کەرەم نام من بەردەن
گوڵ پەرێم بەدڵ ڕەوانە کەردەن
نەمەندەن جە لام ئەسڵەن غوسە و دەرد
جە قەڕنێ یەک ساڵ ڕاس گێڵا چەپگەرد
فەڵەک، تا ئازیز خەیمەی خەمان بۆ
وەهار عومرش وە بێ خەزان بۆ
من کێنان وە مەیل وە یادم باری؟
ئومێدم ئێدەن جە دەرگای باری
تا قاف پەی دنیا چون شیرازە بۆ
سەرمایەی عومرت هەردەم تازە بۆ

پەراوێز edit