ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
٢٣. خاڵۆی تەسکین بەخش دڵەی پڕ دەردم
خاڵۆی تەسکین بەخش دڵەی پڕ دەردم
نەسیم ملەی مانییای سەردم
یەک ڕۆ تاو هەرەس دیدەم سۆڵش بی
باد هەناسەم گەردەلوولش بی
پیران بەر وە حاڵ سێرەی منداڵی
نەتیجەی کڵپەی خاڵۆی زووخاڵی
ئەو ڕۆ نامەی ئێش، شەوان نەسرەفتم
یەکسەر وانامۆ وەرەهەن کەفتم
پەی چێش دەروونت وە جۆش ئاما بێ
جە نامەی وەڵین پێسەت فامابێ:
گۆیا وەتاقی تۆم بێ مەیل وانان
یاخۆ تۆم وەدڵ وە دڵسەرد زانان
هەی ڕۆ مەر ئاگات جە دۆستی نییەن؟
ڕەویەی یارانت جە خاتر شییەن
چون یارێ کوورەی دەروون جۆش دەرۆ
یاد یار وێش وە دڵ باوەرۆ
ئارەزوومەند بۆ پەی ڕێزەی ڕازش
تەژ نەبۆ پەی ڕاز دۆستی نەوازش
ناعیلاج مەشیۆ وێش بێدەنگ نازۆ
پەی تەقریب یەک چێو بەهانە سازۆ
یا مەواچۆ گیان، یا ماچۆ زووخاو
چی بکەرۆ دۆس بەیۆ وە جەواو؟
من فامم یەکسەر نە دەس وەردابی
شەوق بێ سامان تۆ لێم سەر دابی
ئارەزووم ئامای نامەکەی تۆ بی
تەمەننام ڕەشحەی خامەکەی تۆ بی
پەوکە وە خدمەت بێئەدەبیم کەرد
تا نامەت بەیۆ پەی ساکنیی دەرد
وەرنە سا ڵاڵ بوون بێمەیلت زانوون
وە بەرد سەرد بوون، ئەر سەردت وانوون
من میعیار دڵ هەڕ کەفتەم تۆنی
من خووی فێنکی تۆی سفتەم تۆنی
دارەکەی سەرکەن حاڵ پەشێو من
وە بادەی مەینەت دیواو دیو من
ڕیشەم ئەر وە مەیل تۆ نەبەستەبێ
وە مەرگت سەد جار هاژەم بەستە بێ

پەراوێز edit