ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی ئەو شیعرانەی دراونەتە پاڵی مەولەوی
١٠. ئەڵعەجەب دیدەم عەجەب یە چێشەن
ئەڵعەجەب دیدەم عەجەب یە چێشەن
چەن ساڵەن وە تیر موژەت دڵ ڕیشەن
قەترە قەترەی زووخ سەنگ نە بەر تاوان
هێمای پزیسکش وە لات نەیاوان

پەراوێز edit